SignalR Group Kullanımı

Merhabalar, bu yazımızda SignalR group kullanımını basit bir proje üzerinden anlatacağım.

Projemizde bire-çok (one-to-many) bağlantılı bir category ve product modeli oluşturuyoruz.

 public class Category
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public virtual ICollection<Product> Products { get; set; }

    public Category()
    {
      Products = new List<Product>();
    }
  }

 public class Product
  {
    public int Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }

    public Category Category { get; set; }
  }

    public DbSet<Category> Categories { get; set; }
    public DbSet<Product> Products { get; set; }

ve ProductHub class’ı oluşturuyoruz ve Hub dan miras alıyoruz. İçine group oluşumları için gerekli metodları yazıyoruz. 4 tane metodumuz var bunlar;

 • Grup oluşturma
 • Gruba veri atama
 • Grup silme
 • Grup içindeki verileri çekme

Grup oluşturma

 public async Task AddToGroup(string teamName)
    {
      await Groups.AddToGroupAsync(Context.ConnectionId, teamName);
    }

Gruba veri atama

 public async Task SendNameByGroup(string Name, string categoryName)
    {
      var category = _context.Categories.Where(x => x.Name == categoryName).FirstOrDefault();
      if (category != null)
      {
        category.Products.Add(new Product { Name = Name });
      }
      else
      {
        var newCategories = new Category { Name = categoryName };
        newCategories.Products.Add(new Product { Name = Name });
        _context.Categories.Add(newCategories);
      }
      await _context.SaveChangesAsync();

      await Clients.Group(categoryName).SendAsync("ReceiveSendNameByGroup", Name, category.Id);
    }

Grup silme

 public async Task RemoveToGroup(string categoryName)
    {
      await Groups.RemoveFromGroupAsync(Context.ConnectionId, categoryName);
    }

Grup içindeki verileri çekme

  public async Task GetNamesByGroup()
    {
      var categories = _context.Categories.Include(x => x.Products).Select(x => new
      {
        categoriesId = x.Id,
        Products = x.Products.ToList()
      });
      
      await Clients.All.SendAsync("ReceiveGetNamesByGroup", categories);
    }

Server taraflı kodlarımız bitti client tarafını düzenleyelim şimdi. Script bölümü;

 <script src="~/lib/microsoft/signalr/dist/browser/signalr.js"></script>
  <script type="text/javascript">
    var conn = new signalR.HubConnectionBuilder().withUrl("/ProductHub").build();

    conn.start().then(() => {
      conn.invoke("GetNamesByGroup");
    })
    conn.on("ReceiveGetNamesByGroup", (categories) => {

      categories.forEach((category, index) => {
        let listName;
        if (category.categoryId == 1) {
          listName = "MeyveList";
        }
        else
          listName = "SebzeList";

        category.products.forEach((product, index2) => {

          $(`#${listName}`).append(`<li class="list-group-item">${product.name}</li>`)
        })
      })
    })
    conn.on("ReceiveSendNameByGroup", (name, id) => {
      let listName;      
      if (id == 1) {

        listName = "MeyveList";
      }
      else
        listName = "SebzeList";
     
      $(`#${listName}`).append(`<li class="list-group-item">${name}</li>`)
    })
    $('#btnProduct').click(() => {
      let name = $("#txtProduct").val();
      let category = $("input[type=radio]:checked").val();
      
      if (category == null) {
        alert("Kategori Seçiniz");
        return;
      }
      conn.invoke("SendNameByGroup", name, category);
    })
    $("input[type=radio]").change(() => {

      let value = $('input[type=radio]:checked').val();

      if (value == "Meyve") {
        conn.invoke("AddToGroup", value);

        conn.invoke("RemoveToGroup", "Sebze");
      }
      else {
        conn.invoke("AddToGroup", value);
        conn.invoke("RemoveToGroup", "Meyve");

      }
    })
  </script>

Şimdi html tarafına geçelim ;

<div class="row">
  <div class="col-md-4 offset-2">
    <input type="text" id="txtProduct" class="form-control" />
    <hr />
    <div class="form-check form-check-inline">
      <input class="form-check-input" type="radio" name="TeamGroup" value="Meyve" />
      <label class="form-check-label">Meyve</label>    

      <div class="form-check form-check-inline">
        <input class="form-check-input" type="radio" name="TeamGroup" value="Sebze" />
        <label class="form-check-label">Sebze</label>
      </div>
    </div>
    <button class="btn btn-success" id="btnProduct">
      Ürün Kaydet
    </button> 
  </div>
  <hr />
  <div class="col-md-8 offset-2">
    <hr />
    <div class="row">
      <div class="col-md-6">
        <ul class="list-group" id="MeyveList">
        </ul>
      </div>
      <div class="col-md-6">
        <ul class="list-group" id="SebzeList">
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

Şimdi ekran çıktımızı gösterelim;

Evet yazımızın sonuna geldik. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.

Bir cevap yazın