C# Pivot Table Oluşturma

Merhabalar, bugünkü yazımızda bir önceki yazıda anlattığım Sql’de pivot table oluşturmayı Visual Studio taraflı nasıl kullanacağımızı anlatacağım.

Ana tablomuz bu üstteki resim, çevirmek istediğimiz yapı alttaki;

Ve bunun için gerekli Sql sorgumuzu bir önceki yazıda hazırlamıştık.

SELECT tarih, Marmara, Doğu_Anadolu, Ege,İç_Anadolu, 
Doğu_Anadolu, Güneydoğu_Anadolu, Karadeniz, Akdeniz FROM
 
(select[Region],[Sales], Cast([SalesDate] as date) as tarih from Cars) as CTable 
 
PIVOT (SUm(Sales) For Region in (Marmara,Doğu_Anadolu,Ege,İç_Anadolu,
Dogu_Anadolu,Güneydoğu_Anadolu,Karadeniz,Akdeniz)) as CarsTable 

İlk olarak VS tarafında yapmak istediğimiz tablo yapısına uygun bir model oluşturuyoruz.

 public class CarPivot
  {
    public string SalesDate { get; set; }
    public List<int> Sales { get; set; }

    public CarPivot()
    {
      Sales = new List<int>();
    }
  }

Sonra metodumuzu oluşturmaya geçebiliriz.

 public List<CarPivot> CarPivotList()
 {
  List<CarPivot> carList = new List<CarPivot>();

 using (var command = _context.Database.GetDbConnection()
.CreateCommand())
      {
   command.CommandText = "SELECT tarih, Marmara, Doğu_Anadolu, Ege,İç_Anadolu," +
 " Doğu_Anadolu, Güneydoğu_Anadolu, Karadeniz, Akdeniz FROM " +
 "(select[Region], [Sales], Cast([SalesDate] as date)
 as tarih from Cars) as CTable " +
 "PIVOT(SUm(Sales) For Region in (Marmara, Doğu_Anadolu, Ege, İç_Anadolu," +
 "Dogu_Anadolu, Güneydoğu_Anadolu, Karadeniz, Akdeniz)) as CarsTable";
  command.CommandType = System.Data.CommandType.Text;

  _context.Database.OpenConnection();

  using (var reader = command.ExecuteReader())
     {
     while (reader.Read())
     {
  CarPivot cc = new CarPivot();
 cc.SalesDate = reader.GetDateTime(0).ToShortDateString();

  Enumerable.Range(1, 8).ToList().ForEach(x =>
   {
   if (System.DBNull.Value.Equals(reader[x]))
   {
   cc.Sales.Add(0);
   }
  else
  {
  cc.Sales.Add(reader.GetInt32(x));
  }
  });
  carList.Add(cc);
}
  }

  _context.Database.CloseConnection();

  return carList;
  }
    }

İlk başta biraz karmaşık gelebilir. Burada okunabilirliği az siz kendi projenize kopyalayıp orada çalışırsanız anlamanız daha kolaylaşacaktır. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Sağlıcakla kalın.

Bir cevap yazın