Asp .Net Identity Kullanıcı Doğrulama Ayarları (User Validation)

Merhabalar, bu yazımda Asp .Net Identity de default olarak gelen User validationlarını isteğimize göre ayarlamasını yapacağız.

Bu yapılandırmayı Startup.cs classında yapacağız. Kodlar üzerinde gösterelim.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
     //
      services.AddIdentity<AppUser, IdentityRole>(opts=> {
 
     // Yapılandırma ayarlarını burada yapacağız.
      
      }).
       AddEntityFrameworkStores<AppIdentityDbContext>()
     .AddDefaultTokenProviders();
     //
    }

Asp .Net Identity user yapısında 2 adet yapılandırma ayarlarımız var. Bunlar;

 • RequireUniqueEmail

Bu property girilen emailin başka kayıtta olup olmama kontrolünü yapıyor. Asp .Net Identity yapısında default olarak false atanıyor. Biz true olarak atayacağız.

opts.User.RequireUniqueEmail = true;

 • AllowedUserNameCharacters

Bu property girilen username alanın içindeki olabilecek karakterleri belirliyor ve string değer alıyor. Default olarak Türkçe karakterler gelmiyor biz onu ekleyeceğiz bu örnekte. Default olarak gelen string değer;

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-._@+

 opts.User.AllowedUserNameCharacters="abcçdefghıijklmnoöpqrsştuüvwxyzABC
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789-._@+";

Evet bu özellikler sayesinde user mekanizmasının default ayarlarını rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bir sonraki yazımda custom user validationlarını anlatacağım.

Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.

Kaynak

https://docs.microsoft.com/zh-tw/dotnet/api/microsoft.aspnetcore.identity.useroptions.allowedusernamecharacters?view=aspnetcore-2.2

Bir cevap yazın